Hôn vào…?

Chàng và nàng ngồi trong công viên. Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn được chàng hôn bèn nói:
- Ôi! má em đau quá!
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái.
- Em thấy thế nào? Còn đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi! Cổ em lại đau!
Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- Còn đau không em?
Cô gái bẽn lẽn: "Hết... rồi..."
Cụ già ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi:
- Hỡi chàng trai tốt bụng! Cháu có thể chữa bệnh trĩ được không?